Dla nauczycieli

Play is the work of children. It’s very serious stuff (Bob Keeshan)

Podpisujemy się pod powyższym cytatem obiema rękoma. Zabawa to jest poważna sprawa! W uczeniu się przy pomocy zabaw rozwijają się procesy percepcyjno - motoryczne, spostrzegawczość i wyobraźnia, uwaga, pamięć , a także procesy umysłowe takie jak analiza, synteza, porównanie, klasyfikowanie, abstrahowanie, rozumowanie, uogólnianie.

Jak zaplanować zajęcia, żeby odpowiednio ukierunkować zabawę? Jak sprawić, żeby dzieciom zabawa sprawiała radość, a nam satysfakcję, że dzieci poznają język angielski?

Potrzebna jest garstka teorii, żeby odpowiednio zaplanować zajęcia. Mając taką podstawową wiedzę teoretyczną, nauczyciel sam będzie potrafił ocenić, czy dana aktywność przyniesie zamierzone rezultaty, czy nie .

Zacznijmy od tego, dlaczego się bawić, a nie siedzieć przy stolikach. Słyszymy, czytamy wiele cytatów mówiących jak ważna jest zabawa.  Przyjrzyjmy się dowodom.

 

Badania prowadzone przez Z.M. Istomina dowodzą jednoznacznie, że dzieci zapamiętują więcej przez zabawę.

Wiemy już na pewno, że trzeba się bawić. Ale jak często? Niech za odpowiedź posłuży wykres

 

Możemy wyraźnie zaobserwować, że najwyższy poziom zapamiętywania (ale również zapominania) informacji jest widoczny w pierwszych 48 godzinach od momentu prezentacji materiału. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez H. Ebbinghausa, które wykazały, że zapominanie jest najsilniejsze na pierwszym etapie przyswajania nowego materiału, kiedy to informacje krążą między pamięcią krótko i długotrwałą, co oznacza, że nowy materiał powinien być powtarzany i przypominany jak najszybciej i jak najczęściej po wprowadzeniu go. (Brzeziński, 1987:97)

Co te dane oznaczają dla nauczycieli? Jeśli masz możliwość, prowadź zajęcia z przedszkolakami dzień po dniu. To pozwoli Ci powtórzyć wprowadzone treści w ciągu 48h. Jeżeli dyrekcja nie zgadza się na takie rozwiązanie lub angielski prowadzony jest tylko raz w tygodniu, zachęć rodziców do powtarzania materiału w domu. Bardzo ułatwiają to płyty  i ćwiczenia interaktywne dołączone do kursu. Możesz również wysłać rodzicom wiadomość z nagraniem audio lub video z prezentacją poznanych treści. Możesz być zaskoczony, jak ten mały drobiazg wpłynie na pamięć Twoich podopiecznych!

Jak dużo materiału wprowadzić podczas jednych zajęć?

Badania Ebbinghausa potwierdzają , że pojemność pojęci krótkotrwałej to 5-9, co oznacza, że niektóre dzieci zapamiętają 5, a inne 9 z prezentowanych elementów. Wniosek z badań jest taki, że mózg jest gotowy do zaakceptowania i wstępnego zapamiętania siedmiu elementów podczas konkretnego okresu czasu ( np. jednych zajęć). Wielu lingwistów zaobserwowało również , że warto najpierw wprowadzić słowa krótsze -fonemy, później te bardziej skomplikowane - morfemy. (Brzeziński , 1987:86-101)  np. najpierw wprowadzić słowa takie jak – father, mother,play, a później grandfather, grandmother, playground.

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę podczas planowania zajęć? O tym już wkrótce….

 

Źródła

Istomina, Z. M. (1948), “Development of voluntary memory in children of preschool age”

Brzeziński , J. 1987. Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa